Εδώ είναι κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά συναλλαγών με την Vestle:

. Αποκλειστική προσωπική εκπαίδευση με έναν εκπαιδευτή συναλλαγών

. Πολιτική Προστασίας Αρνητικού Υπολοίπου, εξασφαλίζοντας ότι ποτέ δεν μπορείτε να χάσετε περισσότερο κεφάλαιο από αυτό που έχετε στον λογαριασμό σας

. Συναλλαγές με μόχλευση (όπου αυτό επιτρέπεται από τις τοπικές νομοθεσίες)

. Πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος αγορών, περιλαμβάνοντας CFDs σε μετοχές, εμπορεύματα, δείκτες, νομίσματα, κρυπτονομίσματα και ETFs

. Χαμηλά spreads

. Ικανότητα αντιστάθμισης Κινδύνου "hedging"

. Μεγάλη ποικιλία μέσων εκπαίδευσης

. Εξυπηρέτηση πελατών σε πολλές γλώσσες