Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας. Θα ζητήσουν το ARN (Acquirer Reference Number) για την ανάληψή σας. Αφού πάρετε το ARN, παρακαλούμε δώστε το στον εκδότη της πιστωτικής σας κάρτας, και θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε τα χρήματα.