Ο αριθμός αναφοράς (ARN), είναι ένας αποκλειστικός αριθμός που στιγματίζει μία συναλλαγή πιστωτικής κάρτας όταν πηγαίνει από την εμπορική προς την εκδότρια τράπεζα της κάρτας του κατόχου. Αυτός ο αριθμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις εκδότριες τράπεζες για να παρακολουθήσουν μία συναλλαγή σε συνεργασία με την εμπορική τράπεζα. Παρακαλούμε όπως δώσετε το ARN στην εκδότρια τράπεζα της κάρτας σας και θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε τα χρήματα σας.