Επικοινωνήστε μαζί μας στο compliance@vestle.com για να μπλοκάρετε τον λογαριασμό σας και να αφαιρέσετε το email σας από τις λίστες διευθύνσεών μας.

Παρακαλούμε όπως έχετε υπόψη ότι ως χρηματοοικονομικό ίδρυμα, είμαστε δεσμευμένοι να συμμορφωνόμαστε με τις ισχύουσες νομοθεσίες και κανονισμούς, που μας υποχρεώνουν να διατηρούμε τα αρχεία λογαριασμών των πελατών μας για το διάστημα που προβλέπεται. Καθώς ο λογαριασμός θα υφίσταται ακόμα για αυτό το διάστημα, δεν θα επιβαρύνεστε με καμία χρέωση συντήρησης για το διάστημα ένος χρόνου αδράνειας. Μετά από ένα χρόνο αδράνειας, χρεώνουμε μία αδρανή χρέωση 15 δολαρίων για κάθε τρίμηνο αδράνειας.

Δεν θα υπάρξει καμία χρέωση εάν το μετοχικό κεφάλαιο του λογαριασμού φτάσει το μηδέν.