Μερικές φορές, σε έναν προσωρινό λογαριασμό της τράπεζας, μπορεί να δείτε την ίδια συναλλαγή δύο φορές, αλλά στην αντίστοιχη ημερομηνία η τράπεζα θα σας  χρεώσει μόνο μία φορά. Παρακαλώ επιβεβαιώστε με την τράπεζά σας εάν πραγματικά σας χρεώθηκαν δύο φορές. Εάν το ελέγξατε ότι όντως χρεωθήκατε 2 φορές, παρακαλώ στείλτε στον διαχειριστή του λογαριασμού σας έναν επίσημο τραπεζικό λογαριασμό που να δείχνει την διπλή χρέωση και θα το ελέγξουμε με τους παρόχους πληρωμών.