Δεν υπάρχει χρέωση που να σχετίζεται με την εγγραφή ή το άνοιγμα λογαριασμού στην Vestle.