Για να δείτε τα διαγράμματα, απλά συνδεθείτε στην πλατφόρμα Fxnet. Αν ακόμα δεν μπορείτε να δείτε τα διαγράμματα καλά, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας και δώστε μας της παρακάτω πληροφορίες:

* Ένα screen shot του λάθους που βλέπετε στην οθόνη σας

* Τον τύπο και την έκδοση του browser σας