Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι ολοκληρώσατε όλες τις απαιτήσεις συμμόρφωσης και στείλτε ένα αίτημα με email στο τμήμα συμμόρφωσης.