Όχι. Η Vestle δεν εκτελεί εντολές σε ώρες όπου οι αγορές είναι κλειστές.