ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Γιατί αλλάζουν οι τιμές;
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους αλλάζουν οι τιμές. Οι οικονομικές και πολιτικές συνθήκες μπορούν να επηρεάσουν την αξία ενός τίτλου καθώς και τα επιτ...
Sun, 8 Μαρ, 2020 at 3:55 ΜΜ
Πώς αποφασίζω με ποιο επενδυτικό τίτλο θα κάνω συναλλαγές;
Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή επενδυτικού τίτλου για συναλλαγές. Κάποιοι επενδυτές προτιμούν να επενδύσουν σε τίτλους που γνωρίζουν ...
Sun, 8 Μαρ, 2020 at 4:02 ΜΜ
Πώς μπορώ να αποφασίσω το μέγεθος μιας συναλλαγής (το ποσό της συναλλαγής);
Πρέπει πάντα να επιλέγετε ένα ποσό με το οποίο να νιώθετε άνετα, έχοντας πάντα υπόψη ότι η μόχλευση σας δίνει την ευκαιρία να ανοίξετε μεγάλες συναλλαγές με...
Sun, 8 Μαρ, 2020 at 4:05 ΜΜ
Τι σημαίνει "θέση αγοράς" και "θέση πώλησης";
Σε μια "θέση αγοράς" ο επενδυτής αγοράζει έναν επενδυτικό τίτλο αναμένοντας την αξία του να ανέβει. Αυτό ονομάζεται θέσης αγοράς. Η "θέση πώλ...
Sun, 8 Μαρ, 2020 at 4:07 ΜΜ
Πώς μπορώ να αποφασίσω αν θα αγοράσω ή αν θα πουλήσω;
Ένα από τα μεγάλα προτερήματα των συναλλαγών CFD είναι ότι μπορείτε να επωφεληθείτε από όποιαδήποτε μεταβολή στην τιμή, φτάνει να επιλέξετε την σωστή κατεύθ...
Sun, 8 Μαρ, 2020 at 4:09 ΜΜ
Πρέπει να ορίσω εντολές για Περιορισμό Απωλειών (Stop Loss) και Λήψη Κερδών (Take Profit);
Ορίζοντας μία εντολή για Περιορισμό Απωλειών και/ή Λήψη ΚΕρδών, μπορείτε να έχετε καλύτερο έλεγχο στον λογαριασμό σας. Σας προφυλάσσει από το να πρέπει να ε...
Sun, 8 Μαρ, 2020 at 4:13 ΜΜ
Πώς είναι δυνατόν να ανοίξω μεγαλύτερες συναλλαγές από το ποσό της επένδυσής μου;
Όταν κάνετε συναλλαγές σε CFDs, μπορείτε να κάνετε συναλλαγές με μόχλευση.Προσφέρουμε μόχλευση που εξαρτάται από τον επενδυτικό σας τίτλο όπου αυτό επιτρέπε...
Sun, 8 Μαρ, 2020 at 4:18 ΜΜ
Πώς βλέπω αν οι ανοιχτές μου θέσεις είναι σε κατάσταση κέρδους ή απώλειας;
Εάν το "Ανοιχτό Κέρδος/Ζημιά" είναι πράσινο, οι συνολικές σας θέσεις είναι αυτήν την στιγμή επικερδείς. Εάν το "Ανοιχτό Κέρδος/Ζημιά" ε...
Sun, 8 Μαρ, 2020 at 4:21 ΜΜ
Τι είναι το Pip;
Το Pip σημαίνει Percentage In Point. Για τα περισσότερα ζεύγη νομισμάτων, αναλογεί στην κίνηση μίας μονάδας του τέταρτου δεκαδικού ψηφίου στην τιμή, αλλά υπ...
Sun, 8 Μαρ, 2020 at 4:23 ΜΜ
Τι είναι το spread;
Το spread είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής "Πώλησης" και της τιμής "Αγοράς" ενός επενδυτικού τίτλου. Για παράδειγμα, αν η μετοχή του CFD...
Sun, 8 Μαρ, 2020 at 4:25 ΜΜ