Het Acquirer Reference Number (ARN) is een uniek nummer waarmee een creditcard-transactie wordt gelabeld als deze van de bank van de verkoper (de verwervende bank) via het kaartsysteem naar de bank van de kaarthouder (de uitgever) gaat. Dit nummer kan door uitgevende banken worden gebruikt voor het traceren van een transactie met een verwerver. Wij verzoeken u dit ARN aan uw creditcard-verstrekker te geven en u wordt geholpen bij het traceren van het geld.