Log om de schema's te zien eenvoudig op het FXnet-platform in. Neem als u de schema's nog steeds niet goed kunt zien contact met ons op en verschaf hierbij de volgende informatie:

* Een screenshot van de fout die op uw scherm is verschenen

* Uw browsertype en versie