Ja, tijdens marktsituaties die worden gekenmerkt door hoge volatiliteit of communicatielatentie en door de tijd die nodig is voor het uitvoeren van een order kunnen marktorders soms tegen een ander tarief dan gevraagd worden uitgevoerd.