Skontaktuj się z nami pod adresem compliance@vestle.com, aby zablokować konto i usunąć swój adres e-mail z naszych list adresowych.

Należy pamiętać, że jako instytucja finansowa jesteśmy zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji, które zobowiązują nas do prowadzenia ewidencji rachunków naszych klientów na określony czas. Podczas, gdy konto będzie nadal istniało w tym okresie, nie będziesz obciążany żadnymi prowizjami ani opłatami za konserwację za okres nieaktywności jednego roku. Po roku nieaktywności, pobieramy kwotę 15$ , za każdy kwartał nieaktywności.

Nie będą pobierane opłaty, jeśli saldo konta osiągnie zero.