Aby zmienić moje obecne hasło:

1. Zaloguj się na swoje konto

2. Kliknij "Zmień hasło" w zakładce "Moje konto" na pasku menu

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie "Zmień hasło"