Jeśli masz problemy z przesłaniem dokumentów za pomocą systemu przesyłania, sprawdź:

* Pliki muszą być w jednym z następujących formatów: doc, docx, pdf, jpg, jpeg, tif, tiff, gif, png lub bmp

* Nazwa dokumentów, które próbujesz przesłać, powinna zawierać tylko litery i cyfry. Na przykład plik id.jpg zostanie pomyślnie przesłany, a np. plik i_d. jpg spowoduje błąd

* Rozmiar pliku powinien być mniejszy niż 10 MB

* Pliki powinny być przesłane tylko z Twojego konta rzeczywistego

* Pliki należy przesłać osobno

* Możesz przesłać maksymalnie 10 plików