Klient Profesjonalny/Konto

Kto jest klasyfikowany jako klient profesjonalny?
Klient, który spełnia następujące kryteria, jest domyślnie klasyfikowany jako klient profesjonalny: Podmioty, które muszą być upoważnione lub regulowane d...
śr, 11 Sie, 2021 at 8:22 RANO
Kto jest uważany za klienta profesjonalnego z wyboru?
Klient Nieprofesjonalny, który może być traktowany jako profesjonalny (i może zrzec się praw ochronnych dla inwestorów (tylko dla klientów detalicznych)), n...
śr, 11 Sie, 2021 at 8:23 RANO
Jakie są kryteria traktowania klienta nieprofesjonalnego jako klienta profesjonalnego z wyboru?
Aby traktować klienta nieprofesjonalnego jako wybranego specjalistę, muszą zostać spełnione dwa z następujących kryteriów: Klient przeprowadził transakcje...
śr, 11 Sie, 2021 at 8:24 RANO
Jaka jest procedura dla klienta nieprofesjonalnego, który chce być traktowany jako profesjonalista z wyboru?
Poniższa procedura jest stosowana, gdy klient nieprofesjonalny chce być traktowany jako elekcyjny profesjonalista: Klient oświadcza na piśmie Vestle, że c...
śr, 11 Sie, 2021 at 8:24 RANO
Z jakich praw ochronnych zrzeka się klient detaliczny, stając się elekcyjnym klientem profesjonalnym?
Klientowi detalicznemu przysługują następujące prawa ochronne, których zrzeka się, gdy staje się elekcyjnym klientem profesjonalnym. Klient Detaliczny otr...
śr, 11 Sie, 2021 at 8:25 RANO
Dlaczego klient detaliczny miałby zmienić swoją kategoryzację na (elekcyjnego) klienta profesjonalnego?
Wybrany klient profesjonalny zrzeka się praw do ochrony inwestorów, dlatego biorąc pod uwagę jego doświadczenie handlowe i zrozumienie odnośnego ryzyka, moż...
śr, 11 Sie, 2021 at 8:25 RANO